Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Wartość odporu granicznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Gdy ściana jest pionowa i gładka, a naziom poziomy, wówczas Ki, obliczyć można ze wzoru.
Ze wzorów wynika, że w gruntach sypkich wartość odporu granicznego jest wprost proporcjonalna do objętości bryły odłamu powstającej przed ścianą. Im większa jest ta objętość, tym większa jest wartość odporu granicznego. Dla gruntów spoistych można posługiwać się wzorem gdzie c spójność właściwa, ciężar objętościowy gruntu, współczynnik odporu granicznego jak dla gruntu bez spójności. Rozkład odporu maksymalnego przyjmuje się według trójkąta prostokątnego o wierzchołku leżącym przy gruntach sypkich w poziomie naziarnu, przy spoistych zaś w odległości nad naziomem, przy czym w tym przypadku uwzględnia się z wykresu jedynie jego część trapezow4ț, znajdująca się poniżej naziomu rzeczywistego. Graniczny odpór jednostkowy na głębokości t < H wyniesie w gruntach sypkich a w gruntach spoistych. Odpór jednostkowy jest identyczny z naprężeniem występującym na głębokości t w gruncie przy powierzchni ściany, czyli z ciśnieniem, jakie grunt wywiera na ścianę (czy przeciwnie) na tej głębokości. Obliczając parcie czynne gruntu na budowle nalezy zawsze uwzględniać wpływ stałego i zmiennego .obciążenia naziomu, Przy obliczaniu Pd— poru uwzględnia się jedynie obciążenie stałe i to pod warunkiem, ze z czasem nie może ono ulec usunięciu. Wpływ obciążenia naziomu ciężarem równomiernie rozłożonym q uwzglednia șię zarówno przy obliczaniu parcia czynnego (jak już o tym wspomniano), jak i odporu przez przyjęcie naziomu wyższego od rzeczywistego. Do obliczeń przyjmuje się z wykresu parcia czy odporu tylko trapez ograniczony od góry naziomem rzeczywistym. Gdy grunt jest uwarstwiony, wówczas należy wyznaczać wykres parcia czy odporu gruntu dla każdej warstwy z osobna według poprzednio b) podanych zasad, przy czym należy przyjąć, że rozpatrywana warstwa jest obciążona warstwami wyżej położonymi, a obciążenie to jest równomiernie rozłożone (rys. 6-9). [więcej w: olx giżycko, porzadek dorycki, schody marchewka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx giżycko porzadek dorycki schody marchewka