Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Elementy przestrzenne

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Elementy przestrzenne pierwszego rodzaju montowane są jeden obok drugiego, elementy zaś drugiego rodzaju układane są w szachownicę, a powstała w ten sposób zamknięta przestrzeń w sąsiednich polach stanowi również przestrzeń mieszkalną uzyskaną jak zdyby za darmo. Sposób wykorzystania elementów przestrzennych w budownictwie mieszkaniowym może być różnorodny, tak pod względem architektonicznym, jak i konstrukcyjnym, przy czym stosowanie ich będzie mniej lub więcej opłacalne w zależności od liczby typów elementów skrzyń. Poza tym montaż elementów przestrzennych ma tę przewagę nad innymi, że nie wymaga żadnych rusztowań, ponieważ elementy same przez się są stateczne. W elementach jednoizbowych, wykonanych w całości z betonu monolitycznego (np. keramzytowego), zasadniczą konstrukcją nośną i łącznikiem między elementami mogą być słupy zabetonowane w miejscu zetknięcia się elementów ściennych. Przed zabetonowaniem slupów elementy po ich ustawieniu łączy się najpierw łącznikami przyspawanymi do płytek betonowych w narożach płyt stropowych. Ustrój opisany można zaliczyć do konstrukcji szkieletowopłytowej. Spoiny poziome między elementami mają znaczenie drugorzędne, ponieważ dźwigają one element do chwili stężenia betonu słupów. Budynki trzonowo-linowe (typ 8) zaliczamy do takiego rodzaju konstrukcji, w której podstawowe obciążenia od ciężaru własnego ścian i stropów oraz od obciążenia użytkowego przenoszone są przez trzon i cięgna. Pierwsze studialne projekty takich budynków, zwanych popularnie wiszącymi, opublikowane zostały przez H. Rascha oraz Zygmunta Wiśniewskiego. Pionierski projekt przewidziany do realizacji przygotowany został przez zespół inżynierów z Politechniki Wrocławskiej: A. Skorupę, J. Burzyńskiego, E. Nowakowskiego i prof. Jeżewskiego. Podstawowym elementem nośnym budynku jest centralnie umieszczony trzon, w którego głowicy zakotwione są liny podtrzymujące stropy. Układ sił w elementach budynku jest prosty i jasny i charakteryzuje się skoncentrowaniem sił pionowych w trzonie ściskanym i w linach rozciąganych, stanowiących podpory stropów odpowiednio rozmieszczone w zależności od ich powierzchni i ciężaru. Układ sił ulega zmianie w zależności od jednego z trzech stanów pracy statycznej budynku, tj. stanu w okresie montażu, stanu budynku gotowego bez obciążeń użytkowych i z obciążeniami użytkowymi. [więcej w: wiarus elbląg, wizualizacja elewacji domu, metoda culmanna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: metoda culmanna wiarus elbląg wizualizacja elewacji domu