Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Elementy prefabrykowanego szkieletu zelbetowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Elementy prefabrykowanego szkieletu żelbetowego wykonywane są w postaci pionowych i poziomych prętów, odpowiednio połączonych sztywnymi węzłami, lub też w postaci płaskich ram żelbetowych różnego typu, ustawianych jedna na drugiej poprzecznie do osi podłużnej budynku. W niewysokich lub średniowysokich budynkach szkieletowych zagadnienie przejmowania obciążeń wiatrem nie przedstawia specjalnych trudności, ponieważ siły te mogą być łatwo przejęte przez usztywniające ściany poprzeczne, klatki schodowe, szyby windowe itp. W budynkach wysokich natomiast usztywnienie budynku ze względu na obciążenia wiatrem jest problemem zasadniczym wpływającym na ukształtowanie konstrukcji szkieletu. Przekroje poprzeczne elementów żelbetowych szkieletu takich budynków zależne są przede wszystkim od sil wiatru, a obciążenia pionowe od ciężaru własnego i użytkowego mają tu wpływ drugorzędny. Rozstaw słupów szkieletu zależy od wielu czynników, jak np. od f ormy architektonicznej elewacji (wąski lub szeroki podział elewacji słupami), od rodzaju konstrukcji stropów, od funkcji pomieszczeń położonych na parterze i wyższych kondygnacjach itp. Przy szerokim podziale elewacji słupami, tj. gdy między słupami nośnymi szkieletu znajduje się kilka jednostek okiennych, przekroje słupów zwiększają się proporcjonalnie z ich rozstawem. Stropy żebrowe są korzystniejsze przy takim układzie słupów niż stropy płytowe. Przy podłużnym układzie konstrukcyjnym takich stropów i przy większych rozpiętościach żeber występują trudności dotyczące oparcia stropów na podciągu nadokiennym; powodem tego jest mała wysokość podciągu wynikająca z małej wysokości obecnie projektowanych mieszkań przy dużej wysokości okien. Trudności tych można uniknąć, stosując poprzeczny układ konstrukcyjny stropów opartych na podciągach łączących słupy w kierunku prostopadłym do osi podłużnej budynku. Przy tym układz ie skrajne żebro stropu, stanowiące jednocześnie nadproże nad otworami okiennymi w ścianie zewnętrznej, można zmieścić w grubości stropu, o ile rozpiętość żeber nie przekracza ok. 2/3 głębokości traktu, czyli np. przy głębokości traktu 6 m rozpiętość konstrukcyjna stropów powinna wynosić 4,0 m. Dalsze zwiększenie rozpiętości stropu wymaga albo dużego zagęszczenia zbrojenia w skrajnej belce nadokiennej, albo powiększenia jej wysokości względnie szerokości . Pierwsze rozwiązanie utrudnia betonowanie, drugie zaś zmniejsza światło okien. Istnieje jeszcze możliwość trzeciego rozwiązania, polegającego na zwiększeniu wysokości belki w kierunku przeciwnym (belka podokienna). [patrz też: wiarus elbląg, wizualizacja elewacji domu, metoda culmanna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: metoda culmanna wiarus elbląg wizualizacja elewacji domu