Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sporządzana przez innych wykonawców, niż jednostki państwowe wymaga sprawdzenia i zatwierdzenia przez służbę architektoniczno-budowlaną w zakresie projektu technicznego. Podstawą do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych jest pozwolenie na budowę, wydawane przez terenową służbę architektoniczno-budowlaną po przedstawieniu przez inwestora projektu technicznego, a przy opracowaniu dokumentacji w jednym stadium – projektu techniczno-roboczego. Ramowe zasady sporządzania i zatwierdzania założeń oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji ustala Zarządzenie nr 15 Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dn. 11. lipca 1957 r. w porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Mon. Pol. nr 62/57 poz. 383). [więcej w: guliwer świdnica, stara tkalnia, styl gotycki cechy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: guliwer świdnica stara tkalnia styl gotycki cechy