Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Cisnienie dynamiczne wywierane jest przez polaczenie z wibrowaniem okreslonego ucisku dynamicznego lub w wyniku polaczenia z wibrowaniem pewnego ucisku wystepujacego w ruchu

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Proces wibroodpowietrzania nie znajduje dotychczas szerszego zastosowania w zakładach prefabrykacji. Przyczyną powyższego są przede wszystkim trudności wprowadzenia przy tej technice szerszej mechanizacji czy też automatyzacji oraz ograniczenie asortymentu wyrobów praktycznie do jednego rodzaju elementu dla danego stanowiska. Istotą wibrotłoczenia jest zagęszczanie ograniczonej formą mieszanki betonowej w wyniku poddania jej działaniu ciśnienia dynamicznego, zapewniającego osiągnięcie wymaganego stopnia szczelności tworzywa a niekiedy również określonego kształtu powierzchni górnej wyrobu. Ciśnienie dynamiczne wywierane jest przez połączenie z wibrowaniem określonego ucisku dynamicznego lub w wyniku połączenia z wibrowaniem pewnego ucisku występującego w ruchu. W danym przypadku występuje wyłącznie wibracyjne oddziaływanie powierzchniowe. Ta technika zagęszczania jest w pewnym stopniu zbliżona do wibroprasowania, z tym że przy wibrotłoczeniu wyst ępują znacznie mniejsze naciski, rzędu do 200 G/cm2 lub nieco powyżej. W trakcie tego procesu najczęściej nie występuje zmiana współczynnika. Możliwe jest stosowanie mieszane betonowych o bardzo nawet niskim stopniu ciekłości. Zagęszczenie przez wibrotłoczenie ma zastosowanie w konkretnych rozwiązaniach technologicznych związanych z produkcją określonego asortymentu wyrobów przy wibrotłoczeniu stacjonarnym lub ślizgowym. Przy wibrotłoczeniu stacjonarnym zagęszczanie tworzywa zazwyczaj związane jest z kształtowaniem powierzchni górnej wyrobu. Przy tej technice zagęszczania mogą być formowane płyty żebrowe, elementy krzywo liniowe o różnych kształtach (w tym również o podwójnej krzywiźnie), pustaki itp. Podstawową roboczą częścią urządzenia jest tu wibrotłok lub grupa wibrotłoków. Na elementach tych sztywno zamocowane są wibratory wywołujące w trakcie pracy drgania skierowane pionowo. Nacisk wibrotłoka na mieszankę betonową może być wywołany w wyniku działania ciśnienia grawitacyjnego lub też – w celu zwiększenia efektów dodatkowo układem mechanicznym lub pneumatycznym. [patrz też: kino klaps limanowa, konstrukcje dachowe, olx bolesławiec ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kino klaps limanowa konstrukcje dachowe olx bolesławiec