Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Budynki wielkoplytowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Budynki wielkopłytowe (typ 4) montuje się z dużych kompletnie wykończonych płyt w zakładzie prefabrykacji. Płyty te o wymiarach, odpowiadających wielkości jednej izby, tworzą ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz stropy. Ustrój nośny składa się więc z szeregu zamkniętych prostopadłościanów połączonych między sobą węzłami o różnej sztywności. Taki układ płyt odpowiadający układowi krzyżowemu zapewnia dużą poprzeczną i podłużną sztywność budynku. Oprócz układu krzyżowego budynki wielkopłytowe mogą mieć układ poprzeczny występujący np. w przypadku stosowania ścian zewnętrznych jako elementów osłonowych lub wypełnienia tych ścian lekkimi betonami, np. w postaci bloków lub płyt gazobetonowych. Układ podłużny w budynkach tego typu występuje na ogół rzadko. Zastosowanie jednego z układów konstrukcyjnych zależy w dużym stopniu od rozwiązania architektonicznego. Budynki o ścianach monolitycznych (typ 5) są to takie budynki, których ściany zostały wykonane bezpośrednio na budowie z betonów układanych w deskowaniu. Ściany te tworzą pionowe przepony, które stężone poziomymi stropami, zdolne są do przejmowania obciążeń pionowych i poziomych działających na budynek i przekazywania ich na grunt budowlany. W budynkach o ścianach monolitycznych stosowane są układy konstrukcyjne podłużne lub poprzeczne. Pierwsze występują najczęściej w budynkach niskich ze ścianami z betonu jednofrakcyjnego, drugie w budynkach wysokich, w których wewnętrzne ściany nośne wykonywane są z betonu zwykłego a ściany zewnętrzne z betonu jednofrakcyjnego, z gazobetonu w postaci bloczków, płyt, elementów wielkopłytowych o układzie warstwowym lub w postaci ścian osłonowych. Stropy w budynkach tego typu mogą być układane z gotowych płyt lub wykonywane w deskowaniu. Zaletą budynków o ścianach monolitycznych jest większa sztywność konstrukcji w porównaniu z budynkami z gotowych elementów wielkowymiarowych, brak kłopotliwych w wykonaniu i eksploatacji węzłów oraz stosunkowo niski koszt stanu surowego budynku. Budynki szkieletowe typ 6, mogą mieć szkielet wykonany systemem tradycyjnym, tj. betonowany na miejscu budowy w deskowaniach ciesielskich, lub też szkielet montowany z żelbetowych elementów prefabrykowanych. W ukształtowaniu elewacji budynków szkieletowych obserwuje się dwa kierunki . Według jednego z nich szkielet, stanowiący konstrukcję budynku, jest widoczny w elewacji, wg drugiego zaś pozostaje on ukryty za ścianą osłonową. Szkielety stalowe, stosowane w wysokich budynkach miejskich, nie są przedmiotem niniejszej pracy. [podobne: wiarus elbląg, wizualizacja elewacji domu, metoda culmanna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: metoda culmanna wiarus elbląg wizualizacja elewacji domu