Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Budynki o konstrukcji mieszanej

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Budynki o konstrukcji mieszanej (typ 9) występują zarówno w budownictwie tradycyjnym jak i w budownictwie z gotowych elementów prefabrykowanych. Ze względu na dość rzadkie stosowanie tego rodzaju konstrukcji w budownictwie miejskim ograniczymy się do omówienia podstawowych zagadnień tego typu konstrukcji w tym miejscu, bez szczegółowego rozwijania tego tematu w dalszych rozdziałach książki. Dość korzystną konstrukcją stosowaną w budownictwie tradycyjnym jest konstrukcja budynku murowanego z cegły o wewnętrznym szkielecie żelbetowym wykonywanym na miejscu budowy. Tego rodzaju konstrukcja umożliwia, wskutek braku ścian wewnętrznych, swobodne projektowanie pomieszczeń w budynku o dowolnych rozmiarach. Ujemną stroną tego rodzaju konstrukcji mieszanej, szczególnie przy możliwych błędach wykonania, są odkształcenia w ścianach nośnych i działowych oraz w belkach. Odkształcenia te wynikają przeważnie z niejednakowego osiadania podpór zewnętrznych i środkowych. Część tych podpór wykonana jest z żelbetu, zaś inna część z muru i to niekiedy na niezbyt mocnej zaprawie. Dochodzą tu niekiedy błędy wykonawstwa, jak np. zbyt grube spoiny w murach, które przy słabej zaprawie podlegają znacznym odkształceniom. Różnice odkształceń między murem a żelbetem (nieraz 1Okrotne) powodują pęknięcia ścian działowych i podciągów. Odkształcenia od ściskania murów w kierunku pionowym są powodowane przez zgniatanie oraz wysychanie zaprawy. Pierwsza grupa przyczyn, tzw. osiadanie spoin wynosi 1+6 mm na 1 m wysokości muru, w zależności od marki zaprawy oraz wymiarów spoin. Dalsze odkształcenia pionowe muru stanowią jego skrócenia jednostkowe, nie odpowiadające (wg badań prof. Oniszczyka) prawu proporcjonalności (Hookea), lecz skomplikowanej funkcji potęgowej. Badania te wykazały dużą zależność odkształcalności murów od klasy cegieł i marek zapraw. Dlatego też przy projektowaniu konstrukcji miesza nych tego typu, tzw. popularnie półszkieletowych należy mury wykonywać niekiedy z cegły wyższej klasy i na mocniejszej zaprawie, niż tego wymagają względy czysto statyczne, tj. nośność murów z uwagi na naprężenia dopuszczalne. Zaprawa musi być tym mocniejsza, im wyższy jest budynek. Nie należy przy tym przekraczać więcej niż 10 kondygnacji. [patrz też: wiarus elbląg, wizualizacja elewacji domu, metoda culmanna]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: metoda culmanna wiarus elbląg wizualizacja elewacji domu