Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Ścianki szczelinowe betonowane

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Scianka taka może być niezbrojona i wtedy stanowi tylko przepone wodoszczelną (rolę taką zresztą mogą także spełniać ekrany iłowe powstające przez wypełnienie szczeliny nie betonem, lecz materiałem ziemnym plastycznym, najczęściej ilem, niekiedy stabilizowanym cementem). Ścianka zbrojona może po stwardnieniu betonu przenosić momenty zginające. Jednym z pierwszych przedsiębiorstw w świecie, które wyspecjalizowało się w wykonywaniu ścianek szczelinowych betonowanych na miejscu, była firma włoska ICOS (współpracująca z prof. K. Vederem), dlatego też ścianki szczelinowe betonowane na miejscu nazywane bywają ogólnie ściankami ICOS-Veder, co w odniesieniu do wielu innych odmian ścianek jest nieuzasadnione. Technikę podtrzymywania ścian wykopu zawiesiną bentonitową stosuje się zresztą w ściankach z pali typu ICOS-Veder (patrz p. które stanowią typ przejściowy do ścianek szczelinowych. W Polsce technika ta jest dobrze opanowana dzięki wieloletnim pionierskim badaniom Zakładu Geotechniki Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie i znalazła zastosowanie na wielu budowach głównie jednak do wykonania przesłon przeciwfiltracyjnych z materiałów gruntowych lub gruntowo-cementowych. Liczne prace dotyczące tego zagadnienia wykonano też m. in. w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów. Szczegółowe wskazówki w zakresie wymagań stawianych zawiesinie, jej składu przy różnym ciężarze właściwym, doboru materiałów na zawiesinę i do jej aktywacji, produkcji i gospodarki zawiesiną na budowie, organizacji produkcji oraz kontroli jej jakości podane są w wytycznych. Należy zaznaczyć, że wbrew temu co sądzono dawniej, do zawiesiny może być używany nie tylko bentonit. Także i zwykłe iły (zwłaszcza mioceńskie lub plioceńskie o zawartości frakcji iłowej powyżej 500/0) dają pożądane rezultaty, jeżeli tylko zachowane są zalecenia dotyczące składu zawiesiny, a w szczególności udziału aktywującej domieszki sodowego Na2C03 (w ilości 2+60/0 ciężaru ilu). [więcej w: gentryfikacja, schody zabiegowe, zawór różnicowy na powrocie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gentryfikacja schody zabiegowe zawór różnicowy na powrocie