Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Wyznaczanie odporu granicznego na

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Przebieg zjawisk, przy założeniu sztywnej tarczy odłamu, jest kinematycznie możliwy tylko w przypadku płaskiej lub kołowo-walcowej powierzchni odłamu. W przypadkach występowania odporu gruntu same powierzchnie kołowo-walcowe jako powierzchnie odłamu nie są raczej w rzeczywistości spotykane, w kombinacji zaś z płaszczyznami budzą zastrzeżenia. Dopiero metody zakładające uplastycznianie się całych obszarów odłamu, dzięki możliwości powstawania odkształceń plastycznych zarówno bryły odłamu, jak i nieruchomego podłoża, opierają się na przebiegu zjawisk, który będzie kinematycznie możliwy przy różnych, także i zł0żonyeh postaciach powierzchni odłamu. Powierzchnie te można z góry założyć albo też wynikają one z podstawowych równań teorii. Dziś nabierają coraz większego znaczenia metody analityczne opierające się na podstawowych równaniach równowagi granicznej. Prace W. W. Sokołowskiego umożliwiły doprowadzenie tych równań do układu quasi-liniowego dwóch równań różniczkowych cząstkowych o dwóch niewiadomych, typu hiperbolicznego. Równania te mają dwie rodziny charakterystyk, odpowiadające dwóm rodzinom linii poślizgu. Rozwiązanie równań podstawowych jest możliwe zaproponowana przez Sokołowskiego metodą charakterystyki numerycznie przez stopniowe przybliżone obliczanie wartości funkcji w skończonej liczbie punktów węzłowych siatki linii poślizgu, poprowadzonych dostatecznie gęsto. Sokołowski przyjmuje przy tym, że w gruncie znajdującym się przed ścianą, a objętym powierzchnią odłamu powstałą wskutek nacisku ściany na grunt, można wydzielić trzy obszary uplastycznione. Obszar I jest obszarem w stanie czynnym (o naprężeniach najmniejszych), obszar III w stanie biernym (o naprężeniach największych), obszar zaś II obszarem przejściowym Prandtla. [patrz też: olx giżycko, porzadek dorycki, schody marchewka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx giżycko porzadek dorycki schody marchewka